τυχήσῃ

τυχήσῃ
τυγχάνω
happen to be at
aor subj mid 2nd sg (epic)
τυγχάνω
happen to be at
aor subj act 3rd sg (epic)
τυγχάνω
happen to be at
fut ind mid 2nd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἀτυχήσηι — ἀτυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate aor subj mid 2nd sg ἀτυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate aor subj act 3rd sg ἀτυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate fut ind mid 2nd sg ἀ̱τυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱τυχήσῃ …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀτυχήσῃ — ἀτυχέω to be unfortunate aor subj mid 2nd sg ἀτυχέω to be unfortunate aor subj act 3rd sg ἀτυχέω to be unfortunate fut ind mid 2nd sg ἀ̱τυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱τυχήσῃ , ἀτυχέω to be unfortunate… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”